Musicall.ly

1: Hur många liks brukar du få??

2: Hur många fanns har du??

3: Hur många musicall.ly har du??

4: Tror du du kommer att bli känd??

5: Tror du du kommer få en krona??