Mu

1: Varför gick du in hit min lilla råtta?

2: Mm

3: Ughh

4: Due jobbig

5: Ahh