MSP

1: Vad heter jag på MSP?

2: Vilken level är jag i?

3: Är jag VIP?

4: Har jag gjort några filmer?

5: Har jag bffs?