Msp quiz-2018

1: Vilken lvl är jag i?

2: Hur många djur har jag?

3: Är jag känd på msp?

4: Hur länge har jag spelat?

5: Vad tyckte ni om de här quizet?

6: adda på msp (namnen nedanför)