Motivation till motion

1: U.S centers for disease control and preventations rekommendationer bör vuxna vara fysiskt aktiva....min/dag?(måttlig intensitet)helst 7 dagar i veckan. aktiviteten kan delas upp i 10 min perioder

2: enligt YFA och svenska läkaresällskapet (2011) bör alla vuxna från 18 år och uppåt vara fysiskt aktiva med minst måttlig intesitet i sammanlagt minst ... minuter i veckan.

3: barn och ungdomars rekommenderas 60 minuter daglig fysisk aktivitet, motsvarande måttlig till hög fysisk ansträgning.

4: Positiva effekter av motion på psykologiskt välbefinnande. Fysiskt aktivitet/motion främjar

5: Positiva effekter av motion på psykologiskt välbefinnande. Fysiskt aktivitet/motion främjar

6: Fysisk aktivitet/motion minskar:

7: Fysisk aktivitet/motion minskar:

8: Positiva effekter av motion på den fysiska hälsan

9: Positiva effekter av motion på den fysiska hälsan

10: Positiva effekter av motion på den fysiska hälsan

11: Positiva effekter av motion på den fysiska hälsan

12: Positiva effekter av motion på den fysiska hälsan

13: Positiva effekter av motion på den fysiska hälsan

14: Hinder till att motionera.

15: Hinder till att motionera.

16: Hinder till att motionera.

17: "Determinanter" för motion (personliga)

18: "determinanter" för motion (personliga)

19: "determinanter" för motion (personliga)

20: "determinanter" för motion (miljörelaterade)

21: "determinanter" för motion (miljörelaterade)

22: "determinanter" för motion (miljörelaterade)

23: Anledningar (motiv) till att motionera

24: Anledningar (motiv) till motionera

25: Anledningar (motiv) till motionera

26: Anledningar (motiv) till motionera

27: Vad räknas som drop-out i motivations sammahang

28: Vad är de vanligaste anledningarna till avhopp(drop-out) från motivationsbeteende.

29: Vad är de vanligaste anledningarna till avhopp(drop-out) från motivationsbeteende.

30: Vad är de vanligaste anledningarna till avhopp(drop-out) från motivationsbeteende.

31: Vad är de vanligaste anledningarna till avhopp(drop-out) från motivationsbeteende.

32: Thoery of reasoned action

33: Theory of planned behavior

34: Denna första delen av quisen sträcker sig till Social cognitive theory.