Möten

1: Har du suttit på ett möte

2: Kan möten handla om olika saker

3: Är man många på ett möte?

4: Vad är ett möte?

5: Är ett möte bra att vara på?