Möra Göran

1: Olja köttklumpen

2: Vad gör Lars Göran på motor cykel

3: Williams köttklumpen

4: Böljan är tönt

5: Svårt förstående får