Mongo test

1: Brukar du vara med kompisar som är mongo?

2: Brukna ni vara på stan ofta?

3: Ta ni sär bilder på varan?

4: är ni så mongo så att ni gör det bland folk oxå??