Momio

1: Vad heter jag på momio?

2: Vad är den nuvarande högsta leveln av alla momios

3: Vad heter momiopolisen?

4: Vilka av dessa 3 har mest animos?

5: När grundades momio?

6: Och vilket datum var det?

7: Vad är en birmo?

8: Hur gamla är mest momios?

9: Vad är den nuvarande högsta leveln av alla momios?

10: Vilken är den största trenden över momio just nu?