Molly Sanden

1: När är molly född vilket år vilken dag och hur många år hon är

2: Vad heter låten hon framförde i mello 2016

3: Vilka är hennes inspirations artister?

4: hon har några till ( Yrken) vilka är det ?

5: vd heter låten hon framförde mello 2012

6: är du säker på dina svar. detta är också nåt du får poäng på