Mitt

1: Mellan vilka år pågick första världskriget

2: Vilken av följande grejer har med hästar att göra

3: Vilken färg som vi kan se har kortast våglängd

4: Från vilket land kommer kocken i the muppets show eller mupparna

5: Vad betyder hyperneurokustiskadiafragmakontravibbrationer

6: Vad är pi

7: Vart görs västerbottensosten

8: Vad är Tova helgessons favoritgodis