Mitt Quiz

1: Vad heter jag?

2: KORV!

3: Hej

4: Oscar är....

5: KKK för oscar är

6: Hur mycket stinker vikarier

7: Skolan är...

8: gillar Oscar svarta

9: Var det här testet konstigt