mitt lössen ord

1: vad heter jag?

2: hur gammal är jag

3: hur lång är jag

4: vad heter jag i efter namn

5: vart bor jag