Mislisibell test

1: Vad är hennes riktiga namn

2: Vad heter hennes häst

3: Vad älskar hon att göra

4: Hur gammal är hon

5: Vilket land bor hon i