Mirres Quiz👌🏼

1: Hur många husdjur har jag haft sammanlagt?

2: Hur många kusiner har jag?

3: Vad är mitt fullständiga namn?

4: Hur många syskon har jag?

5: Vad heter de?

6: Varför gör du det här quizet?

7: Vilka är mina favvo karaktärer i Harry Potter?

8: Vad var fråga 1 ??