Mio g

1: Hur många år är jag

2: Hur Länge har jag spelat

3: Är jag känd

4: Hur många har varit med när jag har spelat spelen

5: Vilka spel har jag spelat