Minnet

1: Vad för minne använder du för att komma ihåg något för stunden?

2: Vart i hjärnan bildas det nya minnen, den del som opererades bort på H.M.?

3: Hur är långtidsminnet uppdelat?

4: Vad är episodiskt minne?

5: Vad är semantiskt minne?

6: Kan man bilda nya minnen utan ett episodiskt minne? Kunde Kent göra det?

7: Kan man skilja på sanna och falska minnen?

8: Har vi ett bättre minne när vi är yngre?

9: Kan vi träna upp minnet på något sätt?