Minecraft

1: Hur gör man ett trä svärd

2: Hur gör du för att ta stenblock

3: Vad heter original snubben?

4: Vad är den tredige bokstaven i ordet= Minecraft?

5: Var detta quiz bra?