Minecraft

1: Vad är minecraft?

2: Vilken form är det mesta i?

3: Vilket verktyg skal man ansvällda till sten

4: Vilket verktyg skal man använda till tred

5: I vilken biom fins det kaktus