Minecraft

1: Hur många uppdateringar hade 1.9 ti.. 1.9.???

2: Vad är det nyaste djuret i minecraft?

3: I hur många år har minecraft funnes i ungefär?

4: Vad heter ownern på cubecraft förutom siffrorna?

5: Vilken multiplay server är mest känd