Min quiz

1: Hur många djur har jag

2: Hur gammal är jag

3: Vad heter jag i mellan namn?

4: Mit favorit djur?

5: Bästa vän?

6: Vad heter min häst?

7: Vad heter min ko?

8: Vad heter min kos kalvar?