Mig själv

1: Hur många syskon har jag?

2: Har jag något husdjur?

3: När är jag född?

4: Har jag skilda föräldrar

5: Bor jag själv eller med någon?