Mia Tervamäki

1: Hur många syskon har mia?

2: Hur gammal är mia

3: När är mia född (år)

4: Vad heter mias bästa vänner?

5: Vad heter mias mamma Och pappa?