Mens

1: Är du i puberteten

2: Har du fått flytnigar

3: Hur gamal är du

4: Har du fått mens

5: Vilken åk går du i