medicin 2

1: vad menas med endokrint organ?

2: Vilka kroppsfunktioner styr det endokrina systemet?

3: Vad är ett hormon? Vilken uppgift har ett hormon?

4: Beskriv hur hormonbalansen i kroppen styrs med hjälp av feedbacksystemet.

5: Beskriv effekten av antidiuretiskt hormon och vad som händer om halten ökar eller minskar.

6: Beskriv STH och vad som händer om halten i kroppen rubbas

7: Beskriv T3 och T4 samt vad som händer om halten av dem blir för hög eller låg.

8: Beskriv parathormon samt vad som händer om halten blir för hög eller låg