Max o Harvey

1: vilket år är de födda

2: vad spelar Max

3: vad spelar Harvey

4: vad heter Harveys flickvän

5: var bor de

6: när fyller de år

7: vem är äldst och med mycket

8: vilken skola går de på

9: var är de kända på

10: hur många djur har de