Mattetenta 2

1: Vad innebär "Ett till ett principen"?

2: Vad innebär "Principen om den stabila ordningen"?

3: Vad innebär "Kardinaltalsprincipen"?

4: Vad innebär "Abstraktionsprincipen"?

5: Vad innebär "Principen om godtycklig ordning"?