Mattegeni?

1: Det blir svårare o svårare!!

2: 100+13654=

3: Om du går i 7:an borde du kunna detta, C gånger 80=

4: 0 gånger 7 plus 6 minus 4 plus 90=

5: 20/0,2=

6: 65 plus 98 minus 11 gånger 9=

7: 32/5 plus 44 plus 6 minus 5=

8: 78/4/5 plus 6=

9: Sista: vad heter svaret man får när man adderar 2 tal eller fler?