matte

1: 100x3=

2: 183/6=

3: Alla barnen i skolan skulle ha möte i stora aulan. Om man delar alla elever på skolan i 3, blir det 417 elever. Hur många elever finns det i skolan och hur många stolar behövs om hälften av eleverna ska stå upp?

4: iafjin0uv8nem8c9dau8

5: 3x3