Matte

1: Om du går till skolan kl 7:45 och går hem kl 3:30 hur länge har du vart där?

2: Vad är746-375?

3: 4+6

4: Du har tre äpplen och 12 barn vill ha hur ska du dela det så det blir rättvist?

5: 45+33