Matematik för åk 3

1: 6•6

2: 11•36

3: X•Y

4: 9•9

5: 3•2

6: Nu kan du nog mera!