Masken och hans vän Filpaketet

1: Vem är Filpaketet kär i?

2: Vem ska Masken bli ihop med i framtiden...

3: Gillar Filpaketet mitt nya namn på hen?

4: Ska Filpaketet bli ihop med tidigare nämnd person?

5: Är mask kort?