Märtas quiz

1: Hur många år är jag

2: Hur lång är jag

3: Vilken klass ska jag börja i

4: Vad är min favorit sport

5: Vilken favorit låt har jag

6: Vad herter jag