markus & martinius

1: åldder

2: åldder

3: åldder

4: åldder

5: åldder

6: åldder

7: vartt bor dom

8: ser mann nogon skilnadd

9: harr dom sysskon

10: vadd hetter dom i effternammn

11: hurr gammal är deras sysster

12: vadd hetter min favvoritt lått av dom