Marcus och Martinus

1: Vem är äldst

2: Vem gillar nachos mäst

3: När föddes dom ?

4: Vad gillar dom mer än att sjunga

5: Hur känner dom varandra

6: Var bor dom

7: Villen gillar Chelsa

8: Vilket instrument gillar Martinus mest

9: Vilket instrument spelar Marcus

10: Vem e längst