MARCUS OCH MARTINUS

1: HUR GAMMAL AR DE

2: VAD HETER LILLA SYSTER

3: HUR MANGA CM AR MARCUS

4: VAD BOR DE

5: HUR MANGA CM AR MARTINUS

6: I VILKEN STAD BOR DE

7: I VILKEN STAD VAR DE FODDE

8: VILKET DAG VAD DE FODDE

9: VILKET =====