Marcus och Martinus

1: Vad heter Marcus och Martinus i efternamn?

2: Vad heter Marcus och Martinus föreldrar?

3: Vad heter Marcus och Martinus syskon?

4: Hur många år var Martinus när han bröt sin arm?

5: När fyller Marcus och Martinus år?

6: Vad ville Marcus och Martinus bli förutom sångare?

7: Vad snodde Marcus och Martinus när det blev upptäckta under bordet?

8: Vad heter Marcus och Martinus bok?

9: Hur många år är Marcus och Martinus?

10: Vad kallas Marcus och Martinus

11: Vart blev Marcus och Martinus öpptäckta

12: Vad heter Marcus och Martinus film?

13: Vilka är Marcus och Martinus idoler?

14: Vad handlar sida 90 i deras bok?

15: Vad sa Marcus när Martinus pruttade i deras film?

16: Vad heter Marcus och Martinus manager?

17: Vad står det på 106 sidan i den röda texten?