Marcus & Martinus

1: När kommer de till sverige nästa gång?

2: Vilket år föddes de?

3: Hur mycket rycker du om dem på en ska 1-100?

4: Hur ser man skillnad på dem?

5: Vilken färg har de på sina ögon?

6: Vad heter Marcus fv?

7: Vad heter Martinus fv?

8: Vad kalla man marcus

9: Vad kallar man martinus?

10: Vem av dem är ananasen?🍍

11: Vad kallar man Marcus och Martinus

12: Vad heter de i efternamn?