Mår jag bra?

1: Hur många gånger har jag försökt ta självmord?

2: Ska jag få en kontaktperson?

3: Litar jag på någon person?

4: Har jag självskadebeteende?

5: Spelar jag glad när jag är i skolan?

6: Vill jag gråta i bara en persons famn?

7: vill jag dö just nu?

8: Har jag varit inlagd på sjukhus?

9: Hur länge var jag på sjukhuset?

10: Älskar jag min lärare?

11: Hatar jag mig själv?