MÅR DU VERKLIGEN BRA?

1: Tycker du själv att du mår bra?

2: Har du bra självförtroende?

3: Hur ofta gråter du?

4: Har du haft självmordstankar?

5: Brukar du skada dig själv med flit?

6: Är du ofta glad?

7: Har någon mobbat dig?

8: Är dina föräldrar stöttande?

9: Har du nån vän?

10: Känner du att du behöver söka hjälp?

11: HAR du sökt hjälp?