mår du bra

1: hur mår du?

2: hr brukar du känna dig?

3: brukar du vara deppig?

4: hur kände du dig igår

5: vad gör du på fritiden