Mår du bra psykiskt?

1: Har du någon psykiskt sjukdom?

2: Går du till skolkuratorn?

3: Har du det jobbigt i skolan?

4: Hur är det hemma?

5: Varför gör du detta test?