Malmö

1: Vad heter Malmös högsta byggnad?

2: Hur många invånare har Malmö?

3: När bildades Malmö?

4: Hur djupt är kalkbrottet i Malmö?

5: När bildades fotbollsföreningen MFF?