Målbeskrivning HLR

1: Vad står HLR för

2: Vem ska behandlas optimalt vid plötsligt hjärtstopp på sjukhus

3: Inom vilken tid ska man ha larmat vid plötsligt hjärtstopp

4: Inom vilken tidsrymd ska man ha startat hjärt-lungräddning vid oväntat hjärtstopp på sjukhus

5: Inom hur lång tid efter plötsligt hjärtstopp ska man ha påbörjat defibrillering om ventrikelflimmer

6: Vilken utbildning ska vårdpersonal med patientkontakt ha gått

7: De som arbetar med annat och inte deltar i patientvård ex sekreterare - behöver de någon utbildning?

8: Nyanställd personal utan adekvat utbildning - när ska de gå den?

9: När ska scenarioträningen HLR repeteras?