mahmoud

1: vad heter jag i efternamnet

2: vad heter min storebror

3: vad heter min pappa

4: vad har jag for telefon

5: vart bor jag