Mackan

1: Vad heter han på riktigt?

2: Vad heter hans bästa vänner?

3: När är han född?

4: Vad är hans efternamn?

5: Vad gillar han mäst på hela jorden?