Lutherska kyrkan test

1: Vad är viktigt enligt Lutherska Kyrkan?

2: Vad är viktigt enligt Lutherska Kyrkan?

3: Var föddes Jesus tror Lutheraner?

4: Var föddes Jesus tror Lutheraner?

5: Var föddes Jesus tror Lutheraner?

6: Var föddes Jesus tror Lutheraner?

7: Var föddes Jesus tror Lutheraner?

8: Var föddes Jesus tror Lutheraner?

9: Vad heter de tre enheterna?

10: Vilken helig bok läser de?