Lukas Quiz

1: Vad heter Sveriges Huvudstad?

2: Vilka färger har Sveriges flagga?

3: En person har personnummer 850307. I vilken månad fyller den personen år?

4: Vad heter Norges huvudstad?

5: Stockholm är Sveriges största stad. Göteborg är den näst största staden. Malmö är den tredje största staden. Men... Vilken stad är den fjärde största staden?

6: Vilka färger har Rysslands flagga?

7: Vem var den första personen från Europa som reste till Amerika?

8: Vad heter huvudstaden i Australien?

9: Vilken årstid är det Påsk?

10: Hur många världsdelar finns det?