Luise Glader

1: Vilket kön har Luise

2: Vem är hon kär i?

3: Hur mycket chilli cheese äter hon per vecka?

4: vem är hon kär i

5: hur mycket kostar hennes epa