Lollipop

1: Vad är det som du ser här?

2: vad/vilka är "the lollipops"?

3: Vem är notch

4: Är den här quizen rolig?

5: Är det här sista frågan?

6: J